PRZETARGI AKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE 2014

Znak sprawy: ZO/1/2014
Zamawiający: 
PRAKTYKA LEKARSKA ALEKSANDRA BŁAZIK, ul. Listopadowa 31c, 05-110 Jabłonna,

CZĘŚĆ I – Zakup i dostawa Aparatu elektrochirurgicznego (CE), wykorzystujący pole RF o mocy do 50W deponowane macierzą izolowanych igieł na głębokość od 0,5 do 3,0 mm pod skórę w celu usuwania zmarszczek, blizn i ujędrniania skóry. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

CZĘŚĆ II – Zakup i dostawa Lasera KTP 532 nmOpis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

CZĘŚĆ III – Zakup i dostawa zestawu do cyfrowej fotodermatoskopiiOpis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

W załączeniu materiały do pobrania z serwera:
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczący CZĘŚCI I,

3. Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczący CZĘŚCI II,

4. Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczący CZĘŚCI III,

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie,

6. Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy.

Przetargi archiwalne

ZAPYTANIE OFERTOWE 2013 - Wersja PDF do pobrania

Znak sprawy: ZO/1/2013
Zamawiający:
 PRAKTYKA LEKARSKA ALEKSANDRA BŁAZIK, ul. Listopadowa 31c, 05-110 Jabłonna,

Zaprasza do złożenia ofert na następujące części zamówienia dotyczące:

CZĘŚĆ I – Adaptacja lokalu na cele utworzenia PORADNI DERMATOLOGICZNEJ

Przedmiotem adaptacji będzie lokal o powierzchni 68 m2, zlokalizowanego przy ulicy Piłsudskiego 30 lok. U8, w którym powstaną lokale na cele utworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej, pn.: PRAKTYKA LEKARSKA ALEKSANDRA BŁAZIK.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

CZĘŚĆ II – Zakup i dostawa mebli do gabinetów lekarskich i wyposażenie

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

CZĘŚĆ III – Komputeryzacja

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

1) Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2013 r.

2) Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowej informacji o przedmiocie danych części zamówienia można uzyskać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 602-66-70-27.

3) Kryteria wyboru ofert: 100% cena.

4) Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy, danych części zamówienia w zakresie dostarczenia dokumentów związanych z realizacją zamówienia: doświadczenie przy realizacji podobnych zleceń oświadczenie przy realizacji podobnych zleceń - wykaz 3 wykonanych robót lub dostaw w przeciągu ostatnich 3 lat, Złożenie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 5.

5) Inne dokumenty bądź informacje wymagane prawem lub kategorią projektu lub istotne z punktu widzenia beneficjenta: NIP, Regon, EDG lub wypis z KRS.

6) Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w treści późniejszej umowy, co stanowi załącznik nr 6.

7) Warunki gwarancji: 36 miesięcy.

8) Sposób przygotowania oferty - ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

9) Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.09.2013 r., do godziny 23:59 w formie pisemnej na adres e
-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pod adresem PRAKTYKA LEKARSKA ALEKSANDRA BŁAZIK, ul. Listopadowa 31c, 05-110 Jabłonna.
Ważność złożonych ofert ustala się na 6 miesięcy, licząc od dnia ich złożenia.

10) Finansowanie z funduszy strukturalnych:
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest element będący składową projektu pn.: Zwiększenie konkurencyjności Poradni Dermatologicznej poprzez wdrożenie nowych technologii w zakresie dermatologii. na które to przedsięwzięcie Zamawiający wystąpił o dofinansowanie na w/w projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.5 - Rozwój przedsiębiorczości.

CZĘŚĆ IV – Promocja Projektu

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.

W załączeniu materiały do pobrania z serwera:
1. Formularz oferty,

2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczący CZĘŚCI I

3. Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczący CZĘŚCI II

4. Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczący CZĘŚCI III

5. Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczący CZĘŚCI IV

5. Oświadczenie

6. Istotne postanowienia umowy

7. U8 Budynek B