Regulamin:

» Karta podarunkowa jest ważna 2 miesiące od daty zakupu

» W przypadku nieodwołania dzień wcześniej umówionej wizyty karta traci ważność

» Karta może być przeniesiona na inną osobę

» Wybrana usługa zostanie wykonana tylko po uprzednim okazaniu karty

» Rabat na karcie naliczany jest od cen regularnych

» Nie odpowiadamy za zgubienie karty

» Nie zwracamy reszty w formie gotówki, gdy wartość wykonanej usługi jest niższa niż wartość karty

» Nie przedłużamy terminu ważności karty