Dotacje unijne

Tytuł:
Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości dla mikro i małych przedsiębiorstw” ramach RPO WM 2007- 2013

„Zwiększenie konkurencyjności Poradni Dermatologicznej poprzez wdrożenie nowych technologii w zakresie dermatologii.”

Praktyka Lekarska Aleksandra Błazik.
Wartość projektu: 410 434,32 PLN
Wartość dofinansowania: 205 217,16 PLN

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.”

Opis projektu

Projekt nr RPMA.01.05.00-14-150/13

Przedmiotem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowych usług medycznych, opartych na nowoczesnych urządzeniach wykorzystujących innowacyjne technologie . W wyniku zrealizowania projektu Praktyka Lekarska będzie oferowała kompleksowe zabiegi diagnostyczno-lecznicze z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej na najwyższym poziomie. Projekt swoim zakresem obejmuje następujące etapy: adaptację lokalu na potrzeby prowadzenia praktyki lekarskiej, zakup wyposażenia pomieszczeń medycznych, zakup nowoczesnej aparatury i specjalistycznych urządzeń niezbędnych do przeprowadzania zabiegów z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu